Представяне

"Нур Пиле" ЕООД е ново предприятие за производство на пилета и продукти от пилешко месо, отворило врати през 2015 година.

Компанията произвежда богато разнообразие от цели пилета, специфични по размер, разфасовки, охладени и замразени висококачествени продукти, като основното производство е предназначено за експорт в Близкия Изток, Северна Африка и Азия.

Базите на "Нур Пиле" ЕООД разполагат с най-модерните производствени мощности, а в птицекланицата е внедрена иновативна технологична линия за въздушно охлаждане, позволяваща повишаване на ефективността на производството, както и повишаване качеството и трайността на крайния продукт.

Фуражен Завод
с капацитет вариращ от 9,600 до 19,200 тона зърно и фураж годишно.
19200тона
зърно и фураж годишно
Птицекланица
с капацитет от 4,000 пилета на час, еквивалентни на 10,560 тона на година "Halal" пиле под надзора и управлението на специализирани ислямски организации.
10560тона
на година Halal пиле
Люпилня
с капацитет да произвежда от 800,000 до 1,6 милиона яйца за един цикъл.
1.6милиона
яйца за един цикъл
Две ферми
С капацитет от 800 тона на година на Halal пиле и месо и техните производни. Компаниите ще започнат производства считано от 1 Септември, 2015, под името "Нур Пиле"
800тона за година
Halal пиле, месо и техните производни

Контрол на качеството

Най-голямото предимство, отличаващо компанията, е контролът на всички етапи от производствения цикъл и гарантирания произход и обработка на месото. Фирмата притежава собствен фуражен завод, люпилня, ферми за родителски стада и броилери, и птицекланица, сертифицирана по всички изисквания на ЕС и притежаваща "Хелал" сертификат за производство и обработка на пилешко месо.